Professionele, praktische en positieve ondersteuning

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem

* Deze website is onder constructie.

Professionele, praktische en positieve ondersteuning

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem

* Deze website is onder constructie.

by jaap
WELKOM BIJ DE PRAKTIJK VAN CLAARTJE SCHOONHOVEN
ORTHOPEDAGOOG IN ARNHEM
De Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem (PvO Arnhem) is voor ouders, scholen, en bovenal kinderen.
werkwijze - PvO Arnhem

Werkwijze

PvO Arnhem kiest altijd voor een pragmatische, positieve en integrale benadering, waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Het doel is om zo snel mogelijk resultaat te behalen, vanwaaruit het kind samen met de ouder(s) gemotiveerd verder kan werken. Thuis én op school.

Voor ouders - PvO Arnhem

Voor ouders

PvO Arnhem geeft ondersteuning aan ouders waar nodig. In gesprekken en tijdens observaties wordt onderzocht waar de oorzaak van problemen ligt. En hoe deze kunnen worden weggenomen, bijv. door middel van eenvoudige aanpassingen aan dagelijkse routines en gewoonten.

Voor scholen

Soms kan het waardevol zijn om het kind te laten observeren door een externe deskundige. Een frisse, professionele blik kan dikwijls praktische handvaten bieden voor het doorbreken van ongewenst gedrag, het verbeteren van de sfeer in de groep, en het stimuleren van het leervermogen van de leerling.

SPECIALISMES EN

WERKGEBIEDEN

Behandeling van kinderen

Gedachten en gevoelens kunnen kinderen flink in de weg zitten. In gesprekken wordt worden de obstakels geïdentificeerd. Waarna het kind praktische handvaten krijgt om het eigen gedrag een positieve wending te geven.

Opvoedondersteuning

Elke ontwikkelingsfase van kinderen stelt andere eisen aan ouders. Daarnaast kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden en scheiding, grote impact hebben. Deskundige ondersteuning kan dan een groot verschil maken.

Observatie

Het observeren van het kind op school en/of binnen het gezin kan informatie opleveren, die in een gesprek niet aan het licht komt. Als extra paar ogen voor ouder en leerkracht krijgt het kind de tijd en aandacht, die er anders niet is.

Weerbaarheidstraining

Veel problemen komen voort uit onzekerheid en een gevoel van onveiligheid bij het kind. Een weerbaarheidstraining helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen. En leert het kind omgaan met nieuwe en ‘spannende’ situatie.

SOVA training

Een Sociale Vaardigheid (SOVA) training is bedoeld voor kinderen en jongeren die sociaal een zekere vaardigheid missen. Zij ervaren hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Onderzoek

Soms kan het zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is. Hoewel PvO Arnhem ervaring heeft met het afnemen van o.m. intelligentieonderzoeken, wordt hiervoor ook vaak samengewerkt met kinderpsychologen en andere specialisten.


Alle kinderen worden sterren
als we ze laten stralen.

Top