Positief, praktisch en laagdrempelig

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem

Positief, praktisch en laagdrempelig

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem

by jaap

Let op – Op dit moment is er een wachtlijst.
De wachttijd voor een kennismakingsgesprek is 4 tot 6 weken.

 

WELKOM BIJ DE PRAKTIJK VAN CLAARTJE SCHOONHOVEN
ORTHOPEDAGOOG IN ARNHEM
Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem is voor ouders, scholen, en bovenal kinderen.

De ontwikkeling van een kind verloopt vaak vanzelf. Maar soms lukt dat even niet. Dan gaat het niet vanzelf – of vanzelf over. Een zetje in de goede richting kan dan een groot verschil maken. Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem geeft dit zetje. Vanuit een integrale, oplossingsgerichte benadering worden kinderen geholpen te ontdekken hoe zij beter om kunnen gaan met situaties en gevoelens. Ouders krijgen praktische handvaten om hun kind daarbij te helpen. En daar waar nodig worden ook school en leerkrachten bij de behandeling betrokken.

werkwijze - PvO Arnhem

Voor kinderen en jongeren

De praktijk werkt vanuit een positieve, oplossingsgerichte en laagdrempelige aanpak. Door de nadruk te leggen op wat het kind al wel goed kan en waar het enthousiast van wordt, ontstaan vertrouwen en ruimte om te werken aan de vaardigheden die (nog) minder goed ontwikkeld zijn.

Voor ouders - PvO Arnhem

Voor ouders

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem helpt ouders hun kind helpen. In gesprekken en tijdens observaties wordt onderzocht waar de oorzaak van problemen ligt. En hoe deze kunnen worden weggenomen. Vaak hebben eenvoudige aanpassingen in dagelijkse routines en gewoonten al veel effect.

Voor scholen

Soms kan het waardevol zijn om een kind te laten observeren door een externe deskundige. Een frisse, professionele blik kan praktische handvaten bieden voor het doorbreken van ongewenst gedrag, het verbeteren van de sfeer in de groep, en het stimuleren van het leervermogen van de leerling.

SPECIALISMES EN

WERKGEBIEDEN

Behandeling van kinderen

Gedachten en gevoelens kunnen kinderen flink in de weg zitten. In gesprekken wordt worden de obstakels geïdentificeerd. Waarna het kind praktische handvaten krijgt om het eigen gedrag een positieve wending te geven.

Opvoedondersteuning

Elke ontwikkelingsfase van kinderen stelt andere eisen aan ouders. Daarnaast kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden en scheiding, grote impact hebben. Deskundige ondersteuning kan dan een groot verschil maken.

Observatie

Het observeren van het kind op school en/of binnen het gezin kan informatie opleveren, die in een gesprek niet aan het licht komt. Als extra paar ogen voor ouder en leerkracht krijgt het kind de tijd en aandacht, die er anders niet is.

Weerbaarheidstraining

Veel problemen komen voort uit onzekerheid en een gevoel van onveiligheid bij het kind. Een weerbaarheidstraining helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen. En leert het kind omgaan met nieuwe en ‘spannende’ situatie.

SOVA training

Een Sociale Vaardigheid (SOVA) training is bedoeld voor kinderen en jongeren die sociaal een zekere vaardigheid missen. Zij ervaren hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Aanvullend onderzoek kan meer inzicht geven in oorzaken en mogelijkheden. Bij PvO Arnhem kunnen ouders terecht voor een intelligentieonderzoek voor hun kind. Waar nodig wordt samengewerkt met kinderpsychologen en andere specialisten.

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem

Top