Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Vergoeding

Onder voorwaarden wordt de hulp vanuit Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem (PvO Arnhem) vergoed door gemeenten. Als ouders geen aanspraak op deze vergoeding kunnen of willen maken, is het ook mogelijk de zorg als particulier bij de praktijk regelen.

Vergoeding vanuit gemeenten

Sinds 1 januari 2015 wordt de hulp die Praktijk voor Orthopedagogiek biedt (Jeugd- en Opvoedhulp aan kinderen en jongeren) geregeld vanuit de Jeugdwet. De uitvoering van deze wet ligt bij de gemeenten.

Dit betekent dat de gemeente, waarin het kind woont, in principe de zorg vergoedt. Hiervoor is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of jeugdprofessional van het wijkteam. Zodra deze verwijzing er is, dient Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem een verzoek in voor vergoeding bij de gemeente.

Voor dit jaar heeft Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem contracten met de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Duiven en Zevenaar.

Annuleer op tijd. Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch of per mail worden afgezegd. Als dit niet of te laat gebeurt, behoudt PvO Arnhem zich het recht voor om de afspraak bij de ouder in rekening te brengen. Een te laat afgezegde afspraak wordt niet vergoed door de gemeente.

Particuliere vergoeding

Wanneer om een bepaalde reden (bijv. als er geen verwijzing voor zorg wordt uitgeschreven) geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding vanuit de gemeente (of wanneer de ouder dit bewust niet wil) is het mogelijk om de zorg voor het kind particulier te regelen bij Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem. In dit geval is een verwijzing van de huisarts of het wijkteam niet nodig. Neem contact op voor de actuele tarieven.

Vragen of opmerkingen?

Neem telefonisch contact op via 06-4129-5701. Of mail naar info@pvoarnhem.nl.