Oplossingsgericht en Integraal

Behandeling

Oplossingsgericht en Integraal

Behandeling

by jaap
Ieder kind en elke situatie is uniek. En behandelingen zijn daarom nooit standaard. Zelfs als veel kinderen met vergelijkbare problemen te maken krijgen, werkt een specifieke behandeling bij het ene kind wel en het andere niet. Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem gaat voor ieder kind op zoek naar de behandelmethode die het best bij hem of haar past. 

Oplossingsgericht

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem werkt oplossingsgericht. Dit betekent dat wij er vanuit gaan dat het kind en de ouder de oplossing al in zich hebben. Er wordt uitgegaan van kracht, in plaats van klacht.

Anders dan bij het ‘medisch model’, waarbij de ‘dokter’ al snel weet wat het medicijn of de beste behandelmethode is, wordt het kind begeleid naar een zelfgekozen oplossing. Dit is soms even wennen voor kinderen. De hoop is natuurlijk toch dat er een toverspreuk is, waarmee alle problemen in één keer zijn opgelost. En ook ouders vinden het soms lastig als na twee of drie gesprekken de oplossing en het pad daar naar toe nog niet helemaal duidelijk zijn. Oplossingsgericht werken levert echter sneller betere oplossingen dan enig andere benadering.

In de eerste gesprekken met ouder(s) en kind wordt onderzocht wat het probleem, cq. de ‘hulpvraag’, is. Dit doen we, behalve in gesprekken, ook aan de hand van vragenlijsten, observatie (bijv. tijdens spelletjes) en eventueel aanvullende testen, zoals een intelligentieonderzoek.

Tegelijkertijd wordt gekeken naar waar de kwaliteiten van het kind liggen. En wanneer duidelijk is wat de hulpvraag is en welke kwaliteiten er al zijn, wordt het kind begeleid naar een zelfgekozen oplossing; één die realistisch is en bij het kind en de situatie past.

Tijdens de behandeling worden ondermeer elementen van Cognitieve Gedragstherapie, ReAttach-therapie, Speltherapie en ACT for Kids gebruikt. De effectiviteit van al deze behandelmethoden is wetenschappelijk aangetoond. 

Integraal: kind, ouder, school

Het kind kiest de oplossing, maar ouder(s) en leerkracht(en) bepalen in belangrijke mate mede het succes. Daarom worden de behandeling en begeleiding van een kind altijd gecombineerd met de ondersteuning van ouder en desgewenst de leerkracht. 

Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem helpt belangrijke struikelblokken in de omgeving van het kind weg te nemen. Vaak met kleine aanpassingen in gewoonten en routines. Daarnaast krijgen ouders praktische handvaten (zoals beloningsschema’s) en eenvoudige tips over hoe (anders) te reageren in voorkomende situaties. Dit met als doel het kind te sterken bij het oplossen van zijn of haar problemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over mogelijke behandeling en begeleiding van jouw kind, neem dan contact opnemen met Claartje Schoonhoven.

Probleemgebieden

 • Aandacht en concentratie
 • Zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid
 • Faalangst
 • Sociale vaardigheden
 • Boosheid / woede
 • Praten over gevoelens
 • Gedrag (teruggetrokken en stil)
 • Rouwverwerking
 • Echtscheidingsverwerking
 • Slapen
 • Eten
 • Angsten
 • Dwanghandelingen
 • Somberheid

Oplossingsgericht werken

Enkele eenvoudige uitgangspunten:

 • Als iets niet werkt, stop er mee en doe iets anders.
 • Als iets werkt, doe er meer van.
 • Wat niet ‘kapot’ is, hoeft niet gerepareerd te worden.
 • De oorzaken van het probleem hoeven niet altijd worden onderzocht .
 • Het kind en de ouder hebben alle kwaliteiten voor een goede oplossing in zich.
 • Kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben.
Top